Фотинският водопад

Фотинският водопад

се намира в средното течение на Фотинската река на около 3 км. източно от село Фотиново на 900 м надморска височина . През 1979 год. е обявен за природна забележителност и теренът около него в обхват 12,1 ха е защитен от закона район. В продължение на милиони години бистроструйният планински поток се е вдълбал в риолитите на "Каменна врата " и е образувал три водни пада и два казана с обща височина над 30 метра. Водата се спуска по стъпаловидния скат и образува феерия от кипящи водни струи по естествената скална каскада. Водопадът се състои от три стъпала. Най-висок е средният, а най-отвесен е най-горното стъпало.

{START_COUNTER}