Широка поляна и Доспат - още 2 места за риболов

Язовир Широка Поляна се намира на около 30 километра от Батак. Той е  високопланински водоем, но е доста плитък. Това се дължи на факта, че е разлят на своеобразна плоча, която рядко надхвърля дълбочина 7-8 м. Изключение правят само деретата край някои от многото язовирни стени, където дълбочината става наистина голяма.
Преди години Широка поляна е прочут с многобройния шаран. В момента основният обект на спортен риболов са костурът, американската пъстърва, червеноперката и кефалът.
Костурът и кефалът са в изобилие във водоема и се ловят практически навсякъде. Американската пъстърва, която достига до колосални размери от 2 кг в язовира обитава предимно по-дълбоките места около заливите.
Водоемът предполага риболов както на плувка така и на дънна въдица. Пъстървите кълват както на плувка, така и на блесна. Те обаче са рядкост, не може да се разчита на количества, но за сметка на това екземплярите са качествени.
Широка поляна е предпочитан обект също така от риболовците на изкуствена муха с шнур и булдо. Кефалът е с най-големи популации във водоема и мухарите почти винаги имат успехи.

Малко по-далече, непосредствено до гр. Доспат се намира язовир „Доспат”. Той е богат на риба. В него плува костур, кефал, уклей, червеноперка и местна и американска пъстърва, както и едри екземпляри  шаран. Тук има отлични условия за развитието на спортен и стопански риболов. Практикуват се няколко вида риболов: на плувка, на дъно, на муха с шнур, на блесна и на булдо.

{START_COUNTER}